Hvad er Fysioterapi / Genoptræning

Fysioterapeutisk behandling

Fysioterapi er behandling af problemer i bevægeapparatet, dvs. problemer i led, muskler, nervevæv og ledbånd.

Vi bruger bl.a. manuelle behandlingsmetoder som massage, mobiliserings- og udspændingsteknikker. Derudover bruger vi øvelsesterapi. Gennem vores kendskab til anatomi, fysiologi og skadessammenhæng, vil vi kunne undersøge, tilrettelægge og give patienten en behandling, der kan afhjælpe problemet.

Fysioterapeuter kan vurdere, om en patients problem er opstået akut eller som følge af overbelastning. Ved overbelastnings-/kroniske skader i vævet, er det vores opgave at se på årsagssammenhænge. Hvis en patient med nakkesmerter og hovedpine fx har en uhensigtsmæssig holdning og dårlige arbejdsstillinger,er det vigtigt både at arbejde med behandling rent manuelt, men det er ligeså vigtigt at korrigere holdning og arbejdsstillinger.En fysioterapeutisk behandling kan bestå af: Manuel håndtering af patienten. Dette kan være fx stræk, udspænding, massage, ledmobilisering og forskellige andre teknikker. Holdningskorrektion – instruktion i optræning og/eller udspænding af muskler. Rettelser i holdningen og patienten gøres opmærksom på hvad han/hun skal være opmærksom på. Justering af arbejdsstillinger.

Øvelsesterapi hvor patienten instrueres i øvelser med henblik på at øge stabiliteten, muskelstyrken eller muskeludholdenheden. Styrkeøvelserne kan foretages hjemme eventuelt med træningselastik og håndvægte eller i vores gymnastiksal evt. på et af vores hold.

En fysioterapeut vil kunne instruere patienter i øvelser, der forebygger at et opstået og behandlet problem vender tilbage. Øvelserne bliver tilpasset den enkeltes behov, så man kan få optrænet de strukturer, som er relevante mht. de problemer, man har.

 

Rygtræningshold

Som regel ikke. Den manuelle behandling bliver altid udført i den smertefrie retning. De fleste patienter føler sig bedre tilpas og mere afslappet umiddelbart efter en behandling. Erfaringen viser, at det ofte er de nye patienter, der synes, at behandlingen gør lidt ondt. Hvis man er nervøs, spænder man mere i musklerne og føler nemmere ubehag.

Træning med den store bold

Den store træningsbold er en af de mest alsidige redskaber indenfor træning i dag. Den giver en lang række spændende og anderledes træningsmuligheder. Den er ideel til træning af balancen. Den er et fantastisk redskab i forhold til træning af musklerne omkring kropsmidten, hvilket er en vigtig del i moderne rygtræning. Både balancen og stabilitet omkring kropsmidten er vigtige elementer i at opnå bedre kontrol over kroppen i hverdagen. Træning med den store træningsbold – Vil tage udgangspunkt i at øge kontrollen over ryggens stabiliserende muskulatur og derved forbedre udgangspunktet for bevægelse. Øvelsernes sværhedsgrad vil være afhængig af den enkeltes niveau og behov. Det vil derfor til tider være meget forskelligt hvilke øvelser deltagerne på holdet vil lave.
– Vi vil afhængig af niveau typisk starte med en lettere opvarmning på bolden.

Derefter følger den egentlige træning, hvori der vil ligge: 1. stabiliserende/udholdenhedsøvelser for ryggens små muskler 2. Udholdenhedsøvelser for ryggens store muskler 3. Udholdenhedsøvelser for udvalgte muskelgrupper i ben og arme 4. udspændingsøvelser

Hvem kan træne med bolden? Næsten alle målgrupper kan have gavn af træning med den store træningsbold. Det kan dog i starten være svært både at styre bold og musklerne omkring ryggen på samme tid.

Fordele ved træning med bold: · Boldens ustabile beskaffenhed betyder, at man uanset øvelse er i ubalance. Derfor træner man hele tiden balancen. · Boldens runde form betyder, at man, når man ligger på maven eller ryggen henover bolden, får et større bevægeudslag end ellers. · Bolden er velegnet som stol, da den hele tiden opfordrer til bevægelse. · Frem for alt er bolden SJOV at træne på og med.

Mit Kropsunivers

Et nyt træningskoncept fra fysioterapeut Anja Dortans-Frøhlich. Oplev selv, hvordan du får indflydelse på dine kropslige færdigheder igennem nye spændende bevægelseserfaringer. Vi kreerer hver dag vores bevægelsesmønstre selv! Hvordan ser det ud med dine rutiner? Har din krop det sådan, som du ønsker dig?
Som børn dannede vi grundlaget for vores egen kropsunivers igennem leg, idræt og anden inspiration. Hvordan står det til med dit kropsunivers i dag? Skal din bevægelseshorisont udvides igen?

Igennem en essens af terapeutiske øvelser lærer du dine egne bevægelser bedre at kende og har selv indflydelse på deres udformning og forandring.

Anja har arbejdet med kroniske smertepatienter i mange år og er uddannet smertefysioterapeut efter ”Neuromedizin-Koncept”. Konceptet inddrager blandt andet øvelser fra Pilates, Feldenkrais, Yoga og mange andre, hvor kropsfornemmelse og mental planlægning af bevægelsen er en vigtig del af øvelsen. Dermed skaber man nye og bedre bevægelsesformer, som igen har indvirkning på vævsstrukturen i kroppen.

Pilates

Hvad er PILATES? Pilates er en træningsmetode, der arbejder på at skabe en naturlig balance mellem kroppens stærke og svage muskler. Mange problemer i ryg, nakke og mange andre steder skyldes, at nogle muskler er blevet for aktive og stramme, andre for svage. Konsekvensen er en dårlig holdning, som kan resultere i kronisk belastede led og muskler. Pilates styrker de svage muskelgrupper og udspænder de stramme. Ved at styrke de små og dybe muskler – specielt i ryg og mave – undgår man, at de stærkere muskelgrupper får overtaget og dermed skaber ubalance i kroppen. Hvordan udføres PILATES? Pilates er en holistisk træningsmetode (dvs. den indrager hele mennesket!) og består af en række måtteøvelser, der bygger på 8 principper: · Kropsbalance En god kropsholdning er udgangspunktet for at alle muskler kan arbejde optimalt.
· Centrering Alle øvelser tager udgangspunkt i et stærkt centrum, hvilket kræver kontrol over den stabiliserende muskulatur omkring ryggen, men en træning vil tilgodese musklerne i hele kroppen.

· Koncentration Pilates er også mental træning? Vær til stede i alle øvelser. Kvalitet frem for kvantitet.

· Vejrtrækningen Vejrtræningen spiller en central rolle i opbygningen af øvelserne. Der lægges vægt på at kunne bruge sin vejrtrækning optimalt og koordineret.

· Afspænding Pilates indledes med afspænding for at øge fokus på kroppen og slippe unødige spændinger. Man stræber efter kun at bruge fornødne kræfter under øvelserne og derved undgå unødige spændinger. · Flydende bevægelser Øvelserne udføres langsomt for at kunne rette undervejs, for at give hjernen mulighed for at genindlære de korrekte bevægelser. · Udholdenhed Pilates tilstræber udholdenhed frem for styrke, og på at bruge kroppen økonomisk.

· Koordination Pilates handler om kropskontrol og kropsbevidstheden – at kunne adskille musklerne fra hinanden og sætte dem ind på det rigtige tidspunkt.

Hvem kan træne PILATES? Pilates er for folk i alle aldre og på ethvert træningsniveau.

Pilates anbefales ofte, hvis du: · Har rygproblemer. · Lider af generelle muskelspændinger. · Er gravid eller lige har født. · Er veltrænet, men gerne vil bruge kroppen korrekt. · Vil opnå større kropsbevidsthed. · Vil forebygge skader. · Har dårlige arbejdsstillinger

Menu