74425856

Hyppige spørgsmål

Hyppige spørgsmål

Hyppige spørsmål i forbindelse med vores behandlinger. Kan du ikke finde svar, er du mere ind velkommen til at kontakte os.

Gør en kiropraktisk behandling ondt?
Som regel ikke. Den manuelle behandling bliver altid udført i den smertefrie retning. De fleste patienter føler sig bedre tilpas og mere afslappet umiddelbart efter en behandling. Erfaringen viser, at det ofte er de nye patienter, der synes, at behandlingen gør lidt ondt. Hvis man er nervøs, spænder man mere i musklerne og føler nemmere ubehag.
Er det farligt?
Videnskabeligt er det vist, at kiropraktisk behandling er effektiv mod en lang række bevægeapparatslidelser og samtidig er bivirkningerne minimale. (f.eks. langt mindre bivirkninger end ved indtagelse af en almindelig smertestillende pille.)
Hvad er det, der siger ”knæk”?
For mange mennesker er lyden, der opstår ved en kiropraktisk manipulation ikke helt ukendt. Det er den samme lyd, som kommer, når man knækker fingrene. Mellem ledfladerne er der normalt et undertryk. (Ligesom mellem en sugeprop og underfladen) Ved den kiropraktiske manipulation bliver begge sider af leddet trukket lidt fra hinanden, hvilket ophæver undertrykket. Derved bliver der frigjort energi, som overfører noget af ledvæsken til gas. Det giver den karakteristiske ”knæk”lyd. (Som når man trækker sugeproppen væk fra underlaget.)
Får man løse led?
Nej. Kiropraktoren behandler kun led, der er mindre bevægelige end normalt. Derved mindskes slitagen generelt.
Hvor mange behandlinger skal der til?
I forhold til andre behandlingstyper er det kiropraktiske behandlingsforløb ofte kortere. Hvor mange behandlinger der kræves vurderes individuelt og fra den ene behandling til den anden, alt efter hvor hurtigt den enkelte patient reagerer på behandlingen.
Skal man have henvisning fra egen læge?
Nej. Man behøver ingen henvisning for at konsultere en kiropraktor. (Og det har ingen betydning for tilskuddet fra Den Offentlige Sygesikring). Men i flere tilfælde foregår der et tæt samarbejde med patientens læge m.h.t. patientens forhistorie, rekvirering af røntgenbilleder, evaluering af det pågældende problem, evt. videre henvisning o.s.v.
Hvad er forskellen mellem kiropraktik og fysioterapi?
Der er forskel i uddannelsen. Mens fysioterapeuter får en ren terapeutisk uddannelse på en fysioterapiskole, har kiropraktorerne en akademisk uddannelse, som giver grundlag for at vi både kan stille diagnosen og behandle. Derfor behøves der ingen lægehenvisning til kiropraktoren. Man kan læse til kiropraktor på Odense Universitet, hvor man efter fem år bliver kand. manu. Derefter følger der et år i praktik, før man kan blive autoriseret som kiropraktor. De to behandlingsmetoder overlapper hinanden en del. Fysioterapeuter og kiropraktorer behandler begge lidelser i bevægeapparatet. Ofte siger man at kiropraktorer tager mere udgangspunkt i leddenes funktion, mens fysioterapeuter begynder ved musklerne. Denne definition passer dog kun med forbehold, siden muskler og led er utrolig afhængige af hinanden og ikke uden videre kan ”skilles ad”. Kiropraktorens hovedredskab er manipulation, hvilket fysioterapeuter som regel ikke er uddannet i.
Skal der altid laves røntgen eller scanning før kiropraktoren kan behandle?
Nej. Vi henviser direkte til røntgenbilleder og MR scanninger, hvis der er indikation for det, d.v.s. en bestemt grund for det. Det kan f.eks. være fordi man formoder et brud, en tumor, en betændelsestilstand, en bygningsfejl, en stærk degeneration, instabilitet, når der er terapiresistente gener, hyppige tilbagefald etc. Hvilket led vi skal behandle, bestemmer vi ikke ud fra røntgenbilledet, men på baggrund af den kliniske undersøgelse.
Kan man være for ung eller for gammel til kiropraktisk behandling?
Nej. Hver aldersgruppe bliver behandlet med passende behandlingsteknikker. Børn lider ofte af rygsmerter og hovedpine, og forskningen viser, at det bliver de samme, som døjer med rygsmerter som voksne. Det er helt afgørende, at få det voksende skelet til at fungere optimalt, for at fejlfunktioner og holdninger ikke udmunder i bygningsfejl. Aldre patienter er ofte bange for, at deres knogler er blevet for sarte for at få behandling. Der er dog rigtig mange ældre, som kan få en meget bedre funktionsevne ved kiropraktisk behandling og også ved tilpasset træning. Med hjælp af røntgenoptagelser kan vi hurtigt se, om generne evt. kan stamme fra sammenfald i rygsøjlen og hvor meget slidtage der er.
Erstatning
Vi bestræber os på at yde patienterne den bedste behandling. Hvis der alligevel opstår situationer, hvor du mener, at der er sket en fejl eller opstået en skade gennem behandlingen, så vil vi altid gerne høre om det og gøre vores ypperste for at hjælpe dig.

En del af det at gå til behandling hos en autoriseret behandler, uanset om det er kiropraktor, fysioterapeut eller læge, er, at der er et etableret klage- og erstatningssystem i tilfælde af, at der er gået noget galt i forbindelse med behandlingen. Hvis man som patient ønsker at klage over den behandling, man har fået, kan man henvende sig til Styrelsen For Patientsikkerhed på www.stps.dk.

Ønsker man at søge om erstatning, kan man rette henvendelse til Patienterstatningen på www.pepb.dk

Ring allerede i dag på 7442 5856, og bestil tid til din første behandling

Kom forbi

Adresse

Als Kiropraktor Center ApS 
Østergade 3
6400 Sønderborg

Kontakt

Telefon 7442 5856

Åbningstider

Mandag, tirsdag og torsdag: 08-17
Onsdag: 08-14
Fredag: 08-15

Send os en besked